مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده

کولر سرد ایستاده اینورتر AF50MV

همراه با 18 ماه ضمانت قطعات فنی و 5 سال ضمانت تعویض کمپرسور شرکت سام سرویس

نصب به همراه 5 متر کابل و لوله رایگان

 

کولر سرد و گرم ایستاده اینورترAF50MF

همراه با 18 ماه ضمانت قطعات فنی و 5 سال ضمانت تعویض کمپرسور شرکت سام سرویس

نصب به همراه 5 متر کابل و لوله رایگان