روش های ارسال

روش حمل و نقل وانت بار

شامل شهر تهران و شهرستان ها مي باشد

هزينه حمل و نقل به عهده مشتري ميباشد  كه در هنگام تحويل كالا توسط راننده وانت بار دريافت مي گردد.

روش ارسال توسط پيك موتوري

هزينه ي ارسال به عهده مشتري مي باشد و هزينه حمل توسط شخص پيك موتوري دريافت مي گردد.